صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود یکم کارگزاری بانک کشاورزی

اطلاعات پایه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با پیش بینی سود یکم کارگزاری بانک کشاورزی

  • تامین کننده
  • سرمایه گذار
  • مشاوره

خیابان گاندی جنوبی-خیابان شهید علی شهاب(١١)- پلاک ١٤

http://fund1.agribourse.com